Kapat
Ara
Filtreler

Çerez Politikası

EAST MARİNE DENİZCİLİK VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ÇEREZ POLİTİKASI 

 

GİRİŞ VE KAPSAM

İşbu Çerez Politikası’nın amacı, East Marine Denizcilik ve Turizm Anonim Şirketi (“East Marine”) tarafından işletilmekte olan internet sitesi www.eastmarine.com.tr (“İnternet Sitesi”) üzerinden temin edilen hizmetler sırasında İnternet Sitesi kullanıcıları/ üyeleri /ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından East Marine ile paylaşılan veya East Marine’in, Veri Sahibi’nin İnternet Sitesi’ni kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirlemek ve Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile diğer ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmesini sağlamaktır.

Veri Sahibi işbu Çerez Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder. Çerez Politikası’nda belirtilen koşulların tarafınızca kabul edilmemesi halinde, İnternet Sitesi’nin kullanımını lütfen derhal sonlandırınız.

 

VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

Kişisel verilerinizin işlenmesi açısından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu, Aydınevler mah. Saygı cad. 64/1 Küçükyalı / Maltepe / İSTANBUL adresinde yerleşik olan East Marine Denizcilik ve Turizm Anonim Şirketi’dir.

 

TEMEL PRENSİPLERİMİZ NELERDİR?

Kişisel verilerinizi işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca benimsenmiş olan usul ve esaslara uygun olarak hareket etmekteyiz:

 •        Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 •        Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 •        Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 •        İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 •        İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

HANGİ VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR?

East Marine, Veri Sahibi’nin İnternet Sitesi kullanımı ile ilgili bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezlerin (Cookie) kullanılması ile elde edebilmekte olup İnternet Sitesi üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplayabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler kişisel veri kabul edilmeyecek olup, bu verilere ilişkin yapılan işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

 

TOPLANAN VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA KULLANILMAKTADIR?

East Marine tarafından kişisel verileriniz, İnternet Sitesi’ni kullanımınız sırasında Çerezler (Cookie) vasıtasıyla veya Veri Sahipleri olarak sizlerin ilgili yerleri doldurmanız yoluyla toplanmaktadır.

East Marine kişisel verilerinizi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası gibi amaçlarla işlemektedir.

 

ÇEREZ (COOKİE) NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?

Çerezler (Cookie), ziyaret edilen internet sitelerinin, internet tarayıcıları (örn. Safari, Chrome, Edge gibi) vasıtasıyla internete bağlandığınız cihaz üzerinde veya ağ sunucusunda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler (Cookie) vasıtasıyla internet sitesinin işlevselliği arttırılmakta ve kullanıcı deneyimi geliştirilebilmektedir.

East Marine, İnternet Sitesi’nde çerezleri (Cookie), İnternet Sitesi’nin işlevselliğini ve performansını arttırmak, Veri Sahipleri ile temas kurmak ve Veri Sahiplerinin İnternet Sitesi’ndeki tecrübesini iyileştirmek, İnternet Sitesi’ni iyileştirerek Veri Sahiplerine sunulan hizmetleri geliştirmek ve kişiye sunulan özel hizmetlerin kişiselleştirilmesini sağlamak gibi amaçlarla kullanmaktadır. 

İnternet Sitesi’nde kullanılmakta olan çerez (Cookie) türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

 

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri, İnternet Sitesi’nin açık kaldığı sürece kullanılan, internet tarayıcısı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı, kullanım süresince İnternet Sitesi’nin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler

(Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler İnternet Sitesi’nin işlevselliğini artırmak, kullanıcılara daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesi’ni kullanım amacınız gibi hususları değerlendirerek sizlere özel öneriler sunulabilmesini sağlayabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitesi’ni aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, İnternet Sitesi’ni daha önceden ziyaret etmiş olduğunuz anlaşılabilir. Böylelikle size daha iyi bir hizmet sunulabilir.

Teknik Çerezler

(Technical Cookies)

Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

 

VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ÇEREZ KULLANIMI ENGELLENEBİLİR Mİ? 

Aşağıdaki bağlantılar vasıtasıyla, internet tarayıcınızın tipine uygun olarak çerez (cookie) kullanımını engelleyebilirsiniz:

 

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google AdWords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR 


KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERLE PAYLAŞILMAKTADIR?

East Marine, bu Politika kapsamındaki kişisel verilerinizi ve bunları işleyerek elde ettiği yeni kişisel verilerinizi, ilgili bölümde belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere destek veya hizmet aldığı üçüncü kişilerle (bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dahil), iş ortaklarıyla, hissedarlarıyla, tedarikçileriyle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilerle, Koç Holding A.Ş., Koç Holding A.Ş. Topluluk Şirketleri ile (Topluluk Şirketleri’nin tüm listesine şu linkten ulaşabilirsiniz: http://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet-alanlari/sirketler) söz konusu amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak için paylaşabilecektir.

Bunlara ek olarak İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile yazılımsal hatalardan kurtarılması amacıyla da kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Son olarak kişisel verileriniz hukuk kuralları gereği talepte bulunan adli ve idari makamlarla veya kurum ve kuruluşlarla da paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, çeşitli ülkelerde bulunan sunucularda saklanabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ NEDİR?

Kişisel verileriniz, yukarıda ilgili bölümde açıklanan kişisel verilerinizin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca veya hukuken gerekli süreler boyunca saklanacaktır.

 

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, East Marine uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, gereken denetim çalışmalarını yapmayı taahhüt etmektedir.

Kişisel verileriniz East Marine tarafından bu Politika’da ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen kurallara aykırı olarak işlenmeyecek ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR? 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, East Marine’e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz:

 •        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •        Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 •        Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •        Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 •        İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 •        İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •        İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •        Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için yapacağınız talepler, en geç otuz gün içinde tarafınıza bildirimde bulunularak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır

Veri Sahibi olarak bu Politika kapsamındaki kişisel verilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu ve ayrıca söz konusu kişisel verilerde herhangi bir değişiklik olduğunda bunları güncelleyebilirsiniz. Aksi halde, East Marine’in herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

Kişisel verilerinizin East Marine tarafından kullanılmasını engelleyecek taleplerde bulunmanız halinde, İnternet Sitesi’nin tüm veya bazı fonksiyonlarından yararlanamayabilirsiniz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Bu Politika ile ilgili sorularınızı iletmek ile kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak amacıyla aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz:

 •        info@eastmarine.com.tr
 •        Aydınevler mah. Saygı cad. 64/1 Küçükyalı / Maltepe / İSTANBUL